Download algemene voorwaarden

Op al onze leveringen zijn de voorwaarden van toepassing zoals deze staan beschreven voor John Klerks Verkoop en Revisie te Haarsteeg welke u op aanvraag worden toegezonden.